Tờ dữ liệu Cantata Team Reporting

Sản phẩm bổ sung này, có kiến trúc máy chủ-điều hành, giao diện web và REST API, giúp các nhóm tăng cường hiệu suất và sự hợp tác.

Nhận báo cáo trạng thái kiểm tra cải tiến với Cantata Team Reporting: Bảng điều khiển dựa trên web này tổng hợp dữ liệu kiểm tra và phủ sóng trên các nhóm và mã nguồn. Xem tổng kết thời gian thực, tạo báo cáo, khám phá chi tiết kiểm tra và tích hợp với các công cụ khác. Xem xu hướng lịch sử để lập kế hoạch sẵn sàng cho phiên bản phát hành.